Địa chỉ: 181 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thứ 2 – Thứ 6: 9am đến 5pm

Thứ 7: Từ 9am – 2pm

Chủ Nhật: Nghỉ

Liên hệ

Tân Việt

(insert contact form here)

This is form is just for demo purpose. No inquiries will be answered.

Văn phòng chính

Địa chỉ: 181 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số ĐT: (84+) 0903.217.560

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 9am đến 5pm

Thứ 7: Từ 9am – 2pm

Chủ Nhật: Nghỉ